Defibrylator AED – sprzęt, który ratuje życie

Z pewnością niejednokrotnie zdarzyło ci się oglądać filmy, w których lekarze walczą o życie pacjenta, próbując przywrócić prawidłową pracę jego serca. Te dramatyczne sceny bardzo często mają miejsce w realnym życiu, w każdym miejscu, w dowolnym czasie.

Statystyki bez serca

Szacuje się, że rocznie w Polsce dochodzi nawet do 40 000 przypadków zatrzymania pracy serca. Nagłe Zatrzymanie Krążenia następuje więc średnio co 13 minut, a pomoc dostarczona w ciągu pierwszych 3 minut ma decydujący wpływ na przeżycie. Wezwana karetka pogotowia pojawia się na miejscu zdarzenia zazwyczaj w ciągu 5-15 minut, co nie zawsze jest gwarancją na przywrócenie akcji serca. Jak zwiększyć szanse na przeżycie osoby dotkniętej NZK?

Defibrylator AED

Skutecznym narzędziem ratującym ludzkie życie jest defibrylator aed. To niewielki, przenośny sprzęt, stosowany w celu przywrócenia funkcji życiowych u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. Defibrylacja podjęta w ciągu pierwszych 3 minut od momentu utraty przytomności zwiększa szanse na przeżycie nawet w 75 procentach przypadków. Ten czas jest więc kluczowy dla ludzkiego zdrowia – każda kolejna minuta bez podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zmniejsza szanse na przeżycie o 10 procent.

Jak użyć defibrylatora?

Sprzęt jest tak skonstruowany, by każdy mógł z niego skorzystać. Nie trzeba mieć specjalnego przeszkolenia, ponieważ mechanizm defibrylatora poprowadzi użytkownika, wskazując krok po kroku kolejne czynności, które należy wykonać. Instrukcje wydawane są z urządzenia dzięki poleceniom głosowym oraz wizualnym. Podejmując akcję ratowania życia z zastosowaniem defibrylatora, należy pamiętać, aby osoba z NZK znajdowała się w suchym otoczeniu, a miejsce przyczepu elektrod na klatce piersiowej poszkodowanego również było suche. Urządzenie nie może mieć styczności z jakąkolwiek cieczą.

Defibrylator AED może być użyty niemal u każdego, u kogo podejrzewa się Nagłe Zatrzymanie Krążenia. Nie ma przeciwwskazań do użycia go u kobiet w ciąży oraz u dzieci. Wyjątek stanowią noworodki do 1. roku życia.

Defibrylator AED – sprzęt, który ratuje życie

Nagłe Zatrzymanie Krążenia a zawał – różnice

Bardzo często zatrzymanie akcji serca mylone jest z zawałem. Tymczasem dolegliwości te dają zupełnie inne objawy. Podczas zawału chory odczuwa bardzo silny ból w klatce piersiowej, jednak z reguły zachowuje przytomność i oddycha. Głównym czynnikiem powodującym zawał jest brak przepływu krwi do komory sercowej. Objawy Nagłego Zatrzymania Krążenia to przede wszystkim zanik oddechu i brak pulsu. Do NZK dochodzi wówczas, gdy występują zaburzenia przepływu bodźców elektrycznych, które odpowiedzialne są za skurcze serca i tłoczenie krwi.

Defibrylatory AED w Polsce

Sprzęt ratujący ludzkie życie pojawia się na ulicach polskich miast w coraz większych ilościach. Defibrylatory AED instalowane są w miejscach, gdzie występuje największe natężenie ruchu ludzi, w placówkach medycznych oraz w miejscach, gdzie pogotowie ratunkowe ma utrudniony dostęp. Dzięki akcji „Ratuj z sercem” ilość dostępnych defibrylatorów AED w Polsce systematycznie się zwiększa.