Badania wykrywające nowotwór

Niestety nie zawsze prawidłowy tryb życia i właściwa dieta wystarczą, by zapobiec pojawieniu się raka. Niezwykle ważna jest tutaj profilaktyka, czyli badania, wykonywane systematycznie, które dają szansę na duże wyleczenie. Które zatem badania należy wykonywać regularnie?

Morfologia krwi

Najbardziej ogólnym badaniem diagnostycznym uznaje się morfologię krwi. To badanie, która pozwala ocenić elementy morfotyczne krwi, które wpływają na ogólny stan zdrowia. Pozwala to na rozpoznanie stanu zapalnego, infekcji, niedokrwistości oraz wszelkich innych procesów chorobowych, które mogą być objawem choroby nowotworowej. Badanie krwi pozwala na oznaczenie markerów nowotworowych takich jak np. antygen PSA, który monitoruje się w czasie schorzeń prostaty czy też antygen CA 125, który wykrywa raka jajnika.

Badanie USG

Ultrasonografia jest w stanie zobrazować struktury organów wewnętrznych, które występują w zasięgu fal emitowanych prze głowicę. Można je wykonywać do oceny stanu jamy brzusznej, tarczycy, piersi czy też narządów moczowo-płciowych. Badanie to także zezwala na wykrycie prawdopodobnych nieprawidłowości w budowie narządów oraz ustalenia przyczyn wielu dolegliwości. To badanie wstępne w diagnostyce nowotworów narządów moczowo-płciowych, jamy brzusznej i miednicy.

Badania wykrywające nowotwór

RTG klatki piersiowej

To badanie obrazowe, które pozwala ocenić płuca, drogi oddechowe, serce, naczynia, a także kości klatki piersiowej i części kręgosłupa. RTG klatki piersiowej jest badaniem wykonywanym w czasie badań okresowych, które należy robić raz na dwa lata. Osoby, które pracują w ciężkich warunkach bądź palą papierosy powinni robić to badanie raz w roku. Pozwala na wykrycie pierwotnych i wtórnych nowotworów płuc, śródpiersia czy chłoniaków.

Badanie endoskopowe

To badanie pozwalające na obejrzenie narządów od wewnątrz. Jest ono wykonywane przy pomocy giętkiego instrumentu, zakończonego kamerą. Badanie to pozwala na pobranie wycinków, które również mogą zostać poddane dalszej diagnozie. Endoskopia pozwala zbadać jelito grube i wtedy mamy do czynienia z kolonoskopią. Gastroskopia to badanie żołądka, z kolei kolposkopia jest badaniem pochwy. Ureteroskopia to badanie pęcherza, laryngoskopia bada krtań, a bronchoskopia bada oskrzela.

Tomografia komputerowa

To technika obrazowania narządów, wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie. Badanie to odwzorowuje na kliszy narządy w różnych przekrojach i warstwach. Pozwala zlokalizować ogniska choroby nawet o kilkumilimetrowej średnicy. Uzyskany obraz umożliwia na warstwowe obejrzenie tkanek oraz dokonanie ich analizy.

Samokontrola skóry

To bardzo istotna czynność, która pomaga we wczesnym wykrywaniu potencjalnie niebezpiecznych zmian nowotworowych skóry. Należy dokonywać regularnych obserwacji własnego ciała, dokładnie zwracając uwagę na przestrzeń między palcami, skórę na wewnętrznej powierzchni stóp, pod pachami, za uszami, we włosach, na karku czy też w pachwinach. Bardzo uważnie należy sprawdzać stan, czyli oceniając wielkość i kolor znamion i plam już istniejących.

Partnerem artykułu jest https://onkolmed.pl – Onkolog Warszawa.